Pengenalan kepada Pemikiran Kritis

on Saturday, May 2, 2009

Penjanaan akal secara radikal, sistematik, universal, dan terkawal memungkinkan akal digunakan secara menyeluruh dan bersepadu ke arah mencari dan memperoleh kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Menggerakkan akal secara radikal, bukanlah bermaksud kita menggunakakan akal secara bebas dan sewenang-wenangnya. Ia juga bukan bertujuan untuk memaksa akal memikirkan sesuatu yang di luar kemampuannya, atau memaksa akal berfikir, dengan tiada terus hentinya. Radikal dalam konteks ini lebih menghala kepada usaha berfikir yang bersungguh-sungguh apabila sesuatu hal atau perkara memerlukan kita berfikir .

Islam tidak pernah menyekat kebebasan berfikir kepada umatnya. Malah dalam kebanyakan ayat al-Quran, proses berfikir itu begitu dititikberatkan dalam kebanyakan perkara, lebih-lebih lagi yang menyeru manusia agar berfikir, merenung, memerhati dan melihat tanda-tanda dan kebesaran Allah SWT. Jelasnya, Islam melihat proses dan kepentingan berfikir itu sebagai satu ibadah yang amat dituntut dalam kehidupan seharian.(1)

Manusia yang dicipta oleh tuhan sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi ini mempunyai berbagai keistimewaan dan kelebihan berbanding dengan makhluk-makhluk lain. Kelebihan dan keistimewaan ini ialah kerana manusia dikurnialan akal. Akal fikiranlah yang membezakan secara kualitatif, di antara manusia dan haiwan. Akal atau minda adalah sumber ilmu intelek (intellectual knowledge) yang menghasilkan pengetahuan melalui proses pemikiran dan pentaakulan minda (akal). Akal adalah tempat bersemadinya kearifan dan kebijaksanaan (hikmah). Akal adalah merupakan kurniaan Allah S.W.T. yang sangat berharga kepada hambaNya. Melaluinya manusia boleh membuat pentaakulan (rationalize), membentuk konsep (conceptualize), dapat memahami (comprehend) dan sebagainya. Untuk memiliki sifat ‘hikmah’ (wisdom), seseorang perlulah menjalani latihan penajaman minda dan pendidikan pembersihan akal.

Di samping dikaitkan dengan otak, hikmah juga dikaitkan dengan ‘qalbu’ atau hati manusia. Hati adalah sumber ilmu yang menghasilkan pengetahuan melalui ilham, taufiq dan hidayah (bisikan hati dan suara qalbu). Pemberian Allah S.W.T. kepada seseorang kerana bersihnya hati yang dimiliki. Hati mempunyai keupayaan pentaakulan dan daya faham seperti kemampuan akal, boleh mengesani dan menemui kebenaran. Pengetahuan yang diperolehi melalui mata hati dapat membezakan yang benar dari yang palsu, yang betul dari yang salah, kebaikan dari keburukan. Untuk memperolehi pengetahuan bersumberkan hati, seseorang itu perlu mempunyai hati yang suci dan ini dapat dicapai melalui latihan penyucian hati (purification of the heart). Sekiranya manusia dapat menggunakan akal dan hatinyanya dalam mengeluarkan buah fikiran, maka ia dikira sebagai telah menggunakan akalnya dengan bijak. Kemahiran mengggunakan buah fikiran yang baik dan berguna inilah yang bakal mengangkat darjat “keinsanan manusia berbanding haiwan”. Sejarah membuktikan bahawa manusia bertindak tanpa menggunakan akal dan buah fikirannya boleh terjerumus de dalam darjat kehaiwanan, bahkan lebih dahsyat daripada itu.

Keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dibuat oleh manusia ada kaitan dengan kemahiran berfikir. Sekiranya keputusan dan tindakan itu membawa natijah positif kepada dirinya dan orang lain, ia dikatakan keputusan yang berhikmah dan bijaksana. Sebaliknya, jika keputusan tidak bermanfaat kepada diri, orang lain dan alam sekelilingnya, keputusan itu dikatakan tidak bijak atau tidak berhikmah.

Betapa perlu dan pentingnya aktiviti berfikir untuk diri manusia adalah jelas sebagaimana digambarkan di dalam maksud sebuah hadis Nabi “Berfikir sesaat itu lebih baik daripada sembahyang sunat selama tujuh puluh tahun”. Manakala di dalam kitab suci Al-Quran perkataan yang merujuk kepada kata akar aqal disebut sebanyak 40 kali. Allah SubhanahuWataala (S.W.T) juga menempelak manusia yang tidak mahu berfikir. Apabila Allah S.W.T memberitahu manusia, “Lihatlah bulan, lihatlah langit, lihatlah bintang dan fikirkan”. Menyedari kebesaran Allah Taala melalui ciptaanya seperti bumi, bulan, bintang dan matahari adalah tanda seseorang itu sebenarnya menggunakan akalnya untuk berfikir. Justeru itu, berfikir adalah sesuatu yang menjadi tuntutan dan seharusnya dilakukan oleh manusia dalam setiap aktiviti dan tindak tanduk yang dilakukan. Namun bagitu, tidak ramai antara kita yang memahami pengertian serta selok-belok berfikir yang sewajarnya. (2)

Ciri Pemikiran Kritis

Ciri-Ciri Pemikiran Kritis
1. Reaktif
Seseorang yang berfikiran kritis akan sentiasa peka kepada perkembangan yang berlaku di sekitarnya. Ini diikuti dengan gerak balas yang positif dan bersifat segera. Buah fikiran selalunya datang setelah melihat sesuatu peristiwa berlaku. Selalunya sifat reaktif ini ditunjukkan dengan perlakuan seperti suka membuat ulasan, komen dan kritikan terhadap peristiwa yang berlaku.

2. Menilai
Berfikiran secara kritis juga menuntut kita supaya sentiasa membuat penilaian terhadap sesuatu perkara. Penilaian dibuat dari sudut kebaikan dan keburukan yang bakal diterima dari setiap tindakan yang dibuat. Biasanya penilaian adalah berdasarkan bilai yang mereka jadikan panduan hidup, seperti nilai agama bagi mereka yang beragama manakala yang tidak beragama menggunakan nilai moral sebagai landasan.

Perkara yang menjadi fokus penilaian adalah seperti berikut :
a ) Apa yang baik?
b ) Apa yang salah?
c ) Apa yang buruk?
d ) Apa yang hina?
e ) Apa yang halal?
f ) Apa yang haram? dan sebagainya.

3. Meneliti idea dengan fakta yang telah diketahui
Setiap idea yang dicetuskan lazimnya mempunyai asas fakta dan alasan yang munsabah. Fakta, alasan dan asas tersebut bergantung kepada pengetahuan sedia ada dan pengalaman seseorang tersebut. Setiap idea akan diteliti dengan fakta-fakta yang telah diketahuinya sebelum dizahirkan dan seterusnya dilaksanakan.

Kesimpulan

Asasnya, Pemikiran Kritis menjadikan kita lebih terbuka dalam menerima sesuatu, di samping cuba mempertimbangkannya semula, menganalisa secara kritis dengan mengambilkira pelbagai sudut. Ia juga memungkinkan pencernaan beberapa idea dan konsep baru.

Ilmu Pemikiran Kritis juga membolehkan selain menganalisa hujah (hujah yang kuat atau lemah, teori berguna atau menyangkalnya), kita juga berupaya berhujah dengan berkesan sekali. Hakikatnya ia mampu membuatkan kita berhujah dengan baik atau menganalisa hujah dengan lengkap.

Pemikiran Kritis menjadikan kita lebih kritis dan peka dalam mengkaji sesebuah hujah ataupun penyataan yang dikeluarkan secara pengucapan ataupun penulisan. Ia dapat menyedarkan kita bahawa sesebuah penyataan itu tidak semestinya benar walaupun konteks struktur penyataannya adalah betul.

Pemikiran kritis juga mampu membuka minda kita agar lebih menerima berbanding terus menolaknya secara falasi kejahilan. Kita akan lebih berkeyakinan dalam menangani permasalahan serta jelas dalam melihat sesuatu fenomena.

Walaupun penulisan ini menyentuh topik pemikiran kritis ini secara serba ringkas dan agak padat, namun amat diharapkan ia dapat membantu memahami topik ini secara tidak langsung, dan memberi kefahaman yang baik kepada semua.


Terima kasih.

(1) Mohd. Azhar Abd. Hamid (2001) Pengenalan Pemikiran Kritis & Kreatif. Johor Bahru : Penerbit UTM Skudai

(2) http://www.educ.upm.edu.my/~gm/berfikir.htm

(3) http://www.geocities.com/CapeCanaveral/Galaxy/1483/pemikiran_kritis.html

(4) http://www.angelfire.com/wa/anis/pkritis.html


5 Reaksi Hati:

eyena said...

yaa sgt2 bersetuju.. betul tu.. eheh.. apa yg setuju ni..hee takde laa setuju laa artikal ni mmg membantu lam berfikir.terutama tntg soalan exam..ahaii kna kritis.. kan kan kan

lin said...

time kasih atas ulasan di atas.. ulasan yang dipaparkan sedikit-sebanyak membantu sy menyiapkan kerja kursus sy.. mudh-mudhan usaha spt ini diteruskan lg..

The Guy said...

sama2 ;) gud luck utk kerja kursus lin..

iNcHie said...

Thanks for sharing... Hehehe..

The Guy said...

iNcHie : no problem :)

Post a Comment

Anda Bagaimana?